สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาวังร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาวัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา...

[ 29-08-2565 ] Hits:431

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวังเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา (Covid -19) และโรค มือ ปาก เท้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[ 23-08-2565 ] Hits:305

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องวันเข้าพรรษา

[ 18-07-2565 ] Hits:529

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครอง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง

[ 12-07-2565 ] Hits:358

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ